Traditioneel beton bestaat uit zand, grind, water en eventuele toeslagstoffen en/of vulstoffen. Deze componenten worden gewonnen uit de natuur, zand en grind uit de bodem (voor een groot deel waterbodem). Zand en grind zijn zogenaamde niet hernieuwbare grondstoffen, bovendien is de winning van deze stoffen in toenemende mate maatschappelijk moeilijk inpasbaar. Daarom is het goed om op een verantwoorde manier om te gaan met deze winningen.

                   

Bij DubotonĀ®, een product van RWA, is het zand en grind geheel vervangen door secundaire grondstoffen, gewonnen uit ondermeer sloopprocessen. Uit een life cycle analyse (LCA) conform de MRPI (Milieurelevante Productinformatie)-methode blijkt dat beton uit secundaire grondstoffen in alle milieuopzichten beter scoort dan beton met primair gewonnen zand en grind.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) begint met het toepassen van DubotonĀ®.
Wij zijn ISO 14001 gecertificeerd.
Download onze folder:
NED
ENG