thumb image

Ondergrondse Afval Inzamelingsputten

• Duurzaam geproduceerd met Duboton® – uniek materiaalhergebruik van 100%
• Meerdere maatvoeringen en 3m³ t/m 7m³
• Bodem heeft een verdieping ten behoeve van afzuiging vloeistoffen
• Voldoen aan milieuklasse XF4
• Niet waterdoorlatend, maximaal 25 mm vloeistofindringing
• EG Conformiteitsverklaring
• NL BSB® productcertificaat Kiwa
• ISO 14001 gecertificeerd